Priser


Twinrix vacine - Hepatitis A + B                       750,-

Gul feber vaccine                                              550.-

influenza vaccine (privat)                                 200.-

Pneumokok vaccine (privat)                            200,-

Typhim vaccine - Tyfys                                     450,-

Gardasil vaccine                                              1.350,-

Tico vaccine - skovflåteencephalitis)            550,-

Rabies vaccine                                                  950,-

Twinrix barn vaccine - Hep. A +B                   500,-

Shingrix vaccine - helvedsild, bestilrecept

via lægeklinikken og køb 2 x dosis på apoteket til

ca. kr. 1500,- pr. dosis. Bestil tid til injektion i

lægeklinikken, til kr. 150,- pr. konsultation                                    150,-


Lægeerklæring, uarbejdsdygtig                   231,25

Attest, medicinsk forhåndstilsagn, rejse     300,-

Konsultation - Sygesikringsgruppe 2          450.-

Konsultation - Turister uden blåt kort         450,-